Joensuun Uimaseuran tukirahasto

Rahaston nimi ja tarkoitus
Joensuun Uimaseuran tukirahasto on perustettu ja tarkoitettu tukemaan seuran juniorijäseniä harrastamiseen liittyvissä kuluissa. Juniorijäseneksi luetaan seuran jäsen, joka tukea haettaessa ei ole täyttänyt 20 ikävuotta. Rahasto jakaa tukea harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella, ensisijaisesti sellaisille jäsenille, jotka ovat omaehtoisesti ilmaisseet tarpeensa tukeen. Rahasto toimii seuran hallituksen alaisuudessa ja se jakaa sääntöjensä mukaisesti tukea hakemusten perusteella kaksi kertaa vuodessa.

Rahaston perustaminen ja ylläpito
Rahasto ja sen säännöt on hyväksytty ja perustettu 17.12.2018 Joensuun Uimaseuran ja yhteistyökumppaneiden tekemillä lahjoituksilla.

Rahastoon voivat lahjoittaa varoja seuran lisäksi kaikki seuran ulkopuoliset julkiset ja yksityiset toimijat. Lahjoitetut varat kohdistetaan lyhentämättöminä rahaston kautta seuran juniorijäsenten harrastusmaksujen tukemiseen.

Rahasto toimii Joensuun Uimaseuran osana ja sen hallituksen alaisuudessa. Rahaston ylläpidosta ja toiminnan järjestämisestä vastaa ensisijaisesti seuran toiminnanjohtaja yhdessä johtokunnan kanssa.

Rahaston tarkoitus ja toiminta
Rahaston tarkoituksena on edistää seuran yhteiskunnallista toimintaa ja auttaa vähävaraisia jäseniä, joilla on itsellään vaikeuksia harrastamisesta aiheutuvien kulujen hoitamisessa, jatkamaan harrastuksen parissa.

Tarkoituksensa mukaisesti rahasto jakaa hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti kaksi kertaa vuodessa erikokoisia tukia jäsenilleen. Seuran toiminnanjohtaja tutustuu saapuneisiin hakemuksiin kaksi kertaa vuodessa ja esittää seuran hallitukselle jaettavat tukisummat. Tukihakemusten käsittelyajat:
• Syys/lokakuu
• Helmi/maaliskuu

Seuran hallituksen hyväksymät tuet kohdistetaan hakijoiden seuran toiminnan alaisiin harrastuskuluihin siten, että seuratoiminnasta aiheutuneita kuluja hyvitetään tukea vastaavalla summalla. Rahaa ei makseta ulos tukea hakeneille jäsenille vaan kaikki tuki kohdistuu suoraan harrastamisen kuluihin seurassa.

Myönnettävät tukipaketit ovat kooltaan 50 €, 100 € jäsentä kohti kaudessa. Yksittäinen jäsen ei voi saada useampaa tukea kautta kohti ja myönnetty tuki ei oikeuta tukeen seuraavalla kaudella, vaan tukea on haettava uudelleen. Yksi kausi tarkoittaa kevättä tai syksyä.

Tuen hakeminen
Tukeen oikeutettu jäsen voi hakea rahastolta tukea harrastukseensa lähettämällä vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen sähköpostilla osoitteeseen marjo.siintomaa-toljander(at)jous.fi.

Tukea voi hakea koska vain. Tukihakemukset käsitellään määrätyn aikataulun mukaisesti syys/lokakuussa ja helmi/maaliskuussa.

Laita hakemukseen ainakin seuraavat tiedot:
– nimi
– syntymäaika
– ryhmä
– lyhyt selvitys taloudellisesta tilanteesta
– selvitys mahdollisista avoimista maksuista
– haettava summa
– anomuksen tekijän nimi, yhteystiedot ja asema
– sekä muut mahdolliset asiaan liittyvät lisätiedot

Rahaston hallinto ja päätöksenteko
Rahastoa hallinnoi seuran johtokunta.

Toiminnanjohtaja päättää ja esittää jaettavia tukia seuran hallitukselle. Seuran hallitus hyväksyy toiminnanjohtajan käsittelemät ja esittämät tuet kokouksissaan. Seuran hallitus ei käsittele rahaston esittämiä tukia yksityiskohtaisesti, vaan huolehtii siitä, ettei samalle hakijalle saman toimintakauden aikana myönnetä useampaa tukea ja esitetyt tuet ovat rahaston budjetin näkökulmasta hyväksyttävissä. Seuran hallitus vastaa tukirahaston kirjanpidon oikeellisuudesta ja rahaston varojen oikeellisesta käytöstä sekä riittävyydestä.

Jaettavat tuet esitetään seuran hallitukselle seuraavilla tiedoilla:
• Hakijan ryhmä
• Tuen määrä

Rahaston myöntämästä tukisummasta ilmoitetaan saajalle sähköpostilla. Rahaston myöntämät avustukset kirjataan seuran vuosikertomukseen. Rahaston myöntämien avustusten tietoja – jotka liittyvät henkilöön, joille tukea on myönnetty – ei julkaista julkisesti eikä yksilöiviä tietoja kirjata myöskään seuran vuosikertomukseen.

Rahaston tilikausi ja varojen käyttö
Rahaston tilikausi on sama kuin seuran (Joensuun Uimaseura ry) tilikausi. Rahasto kuuluu seuran budjetin alle ja seura myöntää rahastolle sen käyttövarat.

Rahaston kirjanpito kuuluu seuran kirjanpidon piiriin. Seura kerää varoja rahastoon koko toimintakauden aikana ulkopuolisilta lahjoittajilta ja seuran hallitus vahvistaa kussakin kokouksessaan rahaston käytettävissä olevan jakovaran. Seuran hallitus viime kädessä hyväksyy kokouksissaan jaettavat avustukset ja on siten myös viime kädessä vastuussa rahaston varojen riittävyydestä.

Haluatko tukea rahastoa ota yhteys marjo.siintomaa-toljander(at)jous.fi


Rahaston sääntöjen voimaantulo
Tässä dokumentissa kirjatut säännöt tulevat voimaan seuran (Joensuun Uimaseura) hallituksen päätöksellä. Sääntöjen voimaantulo vahvistetaan ja päivätään hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.